"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
ערבי-שירי-לוחמים
ניהול מוסיקלי, בימתי ואומנותי
  • בפרוייקט זה טל מוצחא את הילדים  למסע שירים מרגש בתפר שבין שואה לזיכרון. הילדים נחשפים לשירים שהם נכס צאן ברזל במדינה ישראל ,מכירים את הסיפורים מאחורי השירים מה שעוזר להם להתחבר אליהם. מסע מרגש זה מוביל לערב שירי לוחמים. שירים של יום השואה,שירים של יום הזיכרון,שירי מולדת ותקווה לעתיד טוב יותר.

    הפרוייקט בוצע בין היתר בבית ספר ירקון שבדרום השרון.