"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
עצרות-זכרון