"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
עוד-לפני
  •