"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
סניף-מתן
  • הסניף פועל במסגרת בית הספר היסודי מתן אשר ביישוב ופועל החל משנת 2010.