"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
כל-שרציתי-היה-בשבילכם