"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
המנון-מרכז-הבניה-הישראלי
  •