"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
המנון-מועצת-דרום-השרון