"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
המנון-כפר-מלל
  •