"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
המנון-אגודת-סמים
  •