"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
הכנות-לאירווזיון-2001