"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
הזית
 • הם יורדים מן ההרים מתגנבים כמו שועלים 
  מכסים את הפנים לא מבין מה הם אומרים 

  מי הם אלה הזרים שבאים ומתקרבים 
  עם רוחות מלחמה שמנשבות על פני האדמה 

  לא מבין מה הם רוצים למה הם כל כך שונאים 
  את חיי מבקשים גיבורים על חלשים 

  מי הם אלה הזרים שהורסים וששוברים 
  כמו רוחות המדבר אני אחד והם רבים 

  מה איתי מה עליי בלי עלה בלי ענף 
  ברוח נידף מה איתי, מה עליי 
  ערבה בוכייה על חלום שנשבר 

  אדמה הוא אדמתי שעליך תפארתי 
  ממימיך תני לי תני לא אדע עוד את נפשי 

  כמו מחול של שדים 
  כמו חלום בלהות 
  זהו קרב לא הוגן 
  הם חמושים אני חסר מגן... 

  מה איתי מה עלי... 

  כבר אשמורת התיכון על גבעות שבשומרון 
  כבר מגיע אור ראשון הצבועים הולכים לישון