"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
הולך-בדד-באפלה