"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
ביה״ס-יגאל-אלון
  •