"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
ביהס-לכדורגל-צור-יגאל
  •