"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
איזה-ילד

 • טוב שגדלת איתי זוכר ושוכח 
  איך שגדלת איתי תמיד מנצח 
  ולא מאבד תקווה שומר לי טובה 
  איזה ילד אבל לא ילד 
  מלאך שבא מאהבה 

  טוב שהלכת רחוק בועט וסולח 
  אין בדרך שום חוק חשוב לנצח 
  תלך עם הלב שלך הסוד שלך 
  איזה ילד אבל לא ילד 
  אתה בחרת בשבילך 

  ואם אתה לבד אתה יודע 
  שזה אתה שבי בלב נוגע 
  הילד שאתה הוא מי שאני 
  המלחמה שלך היא גם הניצחון דלי 

  טוב שבחרת להיות ולא לברוח 
  גם כשהיה לי קשה נתת לי כוח 
  אבל באותם ימים רק שנינו יודעים 
  איזה ילד אבל לא ילד 
  בחרנו יחד בחיים 

  ואם אתה לבד אתה יודע 
  שזה אתה שבי בלב נוגע 
  הילד שאתה הוא מי שאני 
  המלחמה שלך היא גם הניצחון שלי