"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
>>-סינגלים
  • סינגלים שלא כלולים תחת מארז אלבום אך יצאו לתחנות הרדיו ואמצעי התקשורת השונים.