"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
>>-משחק
  • כבר בגיל 6 כשעלה לשחק את הרבי בהצגה עירונית בהרצליה זכה טל לתגובות שכיוונו אותו להיות שחקן. אחד הדברים שפחות ידועים עליו הוא תיבת החיקויים והחלפת הדמויות שנמצאת בתוכו. וכשהיא נפתחת.....קשה לעצור אותה...