"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
>>-מופעים-לילדים

  • טל מופיע לילדים בכל הגילאים, במופעים האלה טל שר שירים לילדים מכל התקופות ומכל הזמנים.