"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
>>-הקלטות-נדירות-(כילד