"בכל זאת אינני נפרד" - טל סונדק שר גאבור ארדש
>>-הנחייה
  •